ساجد کوچولوساجد کوچولو، تا این لحظه: 9 سال و 20 روز سن داره

امانتی خدا

نام نیک

گر نام نیک خواهی، فرزند را همیشه باید که او بدارد، قرآن و خط و پیشه گر توشه اش نباشد، در باب خط و قرآن باید کند تجارت، عطر و قماش و شیشه گر توشه اش نباشد، در باب عطر و شیشه باید که او بدارد، بیل و کلنگ و تیشه گر توشه اش نباشد، در باب بیل و تیشه باید که خر چراند در دشت و کوه و بیشه گر توشه اش نباشد، در باب خر چرانی باید که در خرابات گـُـه جمع کند همیشه ...
31 فروردين 1393
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به امانتی خدا می باشد